disertacija
Ekonomski učinci pomorskog prometa i transporta u funkciji gospodarskog razvoja

Vice Mihanović (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra za ekonom. i managem. gosp. subjekata