disertacija
Financijski učinci poreznih potpora u sustavu poreza na dobit na područjima posebnog državnog statusa

Letinić Svjetlana (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Katedra interdisciplinarnih kolegija