disertacija
Eksternalizacija kao poluga konkurentnosti i razvoja

Mario Lešina (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku