disertacija
Učinci Bolonjskog procesa na visoko obrazovanje Republike Hrvatske

Nada Milas Bosanac (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Podaci o radu
NaslovUčinci Bolonjskog procesa na visoko obrazovanje Republike Hrvatske
AutorNada Milas Bosanac
Voditelj/MentorIvana Barković Bojanić
Sažetak rada
Doktorska disertacija prikazuje i obuhvaća analizu provedbe, realizacije te utjecaja Bolonjskog procesa na razvoj visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U teorijskom dijelu sveobuhvatno su prikazane i objašnjene društvene promjene nacionalnih gospodarstava zemalja Europske unije, kao i reperkusije socijalnih i ekonomskih promjena na koncepcije i daljnju održivost sustava visokog obrazovanja. U doktorskoj disertaciji je primarni naglasak usmjeren na prikaze i određivanje važnosti svih razina obrazovanja kao i sadašnjih i budućih aktivnosti visokoškolskih institucija, koji nastoje iznaći zajednička rješenja u vidu harmonizacije sustava visokog obrazovanja na razini cijele Europe, ali i šire. Naglasak je posebice stavljen na analizu utjecaja ljudskog kapitala kroz direktnu i indirektnu ulogu evolucije važnosti utjecaja ljudskog kapitala na ekonomski rast i razvoj, ponajviše kroz sposobnost prilagodbe na sve zahtjevniju vremensku dinamiku u segmentu tehničkih, znanstvenih, poslovnih, ali i tehnoloških promjena. Implementacija Bolonjskog procesa na cjelovitom prostoru Europske unije, imala je za cilj osigurati i poboljšati razinu kvalitete sustava obrazovanja, pri čemu je u implementaciji Bolonjskog procesa poseban osvrt bio usmjeren ka poboljšanju kvalitete visokog obrazovanja. U kreiranju i izgradnji sustava kvalitete u sustavu obrazovanja primarni cilj polazi od prijedloga okvira i mehanizama putem kojih se horizontalno i vertikalno redefiniraju nove vrijednosti, kao i novi načini svijesti svakog zaposlenika koji dolazi iz sustava obrazovanja. Stoga, upravljanje kvalitetom rada zaposlenika kao i osiguranje nadzora nad provedbom procesa obrazovanja predstavlja bitnu stratešku odrednicu u radu visokoobrazovnih ustanova. Doprinos doktorske disertacije u aplikativnom smislu, ogleda se u povezivanju dosadašnjih istraživanja kao i u empirijskom istraživanju percepcije studenata i profesora kroz zadane indikatore kvalitete, ali i analizu odgovora na pitanja koja određuju trenutni stav o utjecaju Bolonjskog procesa na visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Istraživanje koje je provedeno anketnim upitnikom, a bilo je dostavljeno elektroničkim putem nastavnom osoblju i studentima Ekonomskog fakulteta u Osijeku, pokazalo je da se percepcije nastavnika i studenata značajno ne razlikuju. Drugi dio istraživanja odnosi se na prikupljanje, obradu i analizu statističkih podataka dobivenih iz arhivskih dokumenata Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Tako primjerice, analizom ANOVA dobiveni rezultati potvrđuju, djelomično potvrđuju ili ne potvrđuju glavnu i tri pomoćne hipoteze. Kada je provedena usporedba rezultata ANOVA analize, u promišljanjima nastavnika i studenata, potvrđeno je i nezadovoljstvo primjenom Bolonjskog procesa, ali se promjene koje je donijela implementacija Bolonje u visoko obrazovanje Republike Hrvatske, isto tako ne mogu okarakterizirati kao izrazito loše. Doktorskom disertacijom pokušalo se ukazati na područje nezadovoljstva sudionika u istraživanjima, no u konačnici bi ovo trebao biti poticaj u iznalaženju rješenja koja bi svojevremeno poboljšala promišljanja i stav svih budućih propitanika i korisnika, a koje bi vodilo ka reorganizaciji Bolonjskog procesa.
Ključne riječivisoko obrazovanje ekonomski rast ljudski kapital Bolonjski proces indikatori kvalitete
Naslov na drugom jeziku (engleski)EFFECTS OF BOLOGNA PROCESS IN HIGHER EDUCATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA
Povjerenstvo za obranuSunčica Oberman Peterka (predsjednik povjerenstva)
Ivana Barković Bojanić (član povjerenstva)
Ivana Šandrk Nukić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
UDK378
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Visokoškolsko obrazovanje. Sveučilišta. Akademski studij
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaManagement
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2017-03-17
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The doctoral dissertation is an analysis of the implementation and impact of the Bologna Process on higher education in the Republic of Croatia. In the theoretical part, social changes in economy and the dimensions of social and economic change will be discussed. Moreover, the significance of education and higher education institutions will be defined, as well as the impact of social and economic changes that lead to the necessity of finding common interests in Europe. Especially emphasized is the influence of human capital, its direct impact on economic growth and the ability to meet growing technical, scientific, technological and business requirements. Under the name of the ‘Bologna Process’, an extremely dynamic education reform process is being introduced in the European Union. The necessity of assuring and controlling the quality in education, especially that of higher education, will be confirmed. Establishing a quality management system aims at creating a mechanism that continuously improves and raises every employee's awareness of responsibility for the improvement of quality. As a result, quality management of work and ensuring supervision over work are becoming strategic guidelines in the work of higher education institution. The contribution of the doctoral dissertation in the applicative sense is reflected in the linking of research carried out so far and the empirical research on the perception of students and professors obtained by comparing given quality indicators with the analysis of the responses to questions that determine current positions on the impact of the Bologna Process on higher education in the Republic of Croatia. The research was conducted by means of a questionnaire that was electronically delivered to teaching staff and students of the Faculty of Economics in Osijek and it has shown that the perception of teachers and that of students do not significantly differ. The second part of the research refers to the collecting, processing and analysis of statistic data obtained from the archives of the Faculty of Economics in Osijek. The results obtained by means of the ANOVA analysis either confirm, partially confirm, or do not confirm a main and three secondary hypotheses. By comparing the results of the ANOVA analysis with students' and teachers' perceptions, dissatisfaction with the implementation of the Bologna Process is confirmed. Nevertheless, the changes brought by the implementation of “Bologna” in higher education of the Republic of Croatia cannot be characterized as being “bad”. The aim of this doctoral dissertation is to indicate areas that the participants of this study are dissatisfied with and to encourage searching for solutions that would improve the current state and lead to a reorganisation of the Bologna Process.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)higher education economic growth human capital Bologna Process quality indicators
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:395144
PohranioGordana Kradijan