disertacija
Novi mediji u funkciji ostvarivanja diplomatskih ciljeva Republike Hrvatske

Tea Lončar (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola