disertacija
Važnost i uloga komunikacije u srednjim i velikim organizacijama tijekom procesa upravljanja promjenama

Jadranka Škarica (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola