disertacija
Komunikološki i antropološko-bihevioralni aspekti društvenih vrijednosti kao prediktora priznanja krivnje na primjeru osuđenika na smrt

Nikša Sviličić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola