disertacija
Međuodnos argumentacije, konceptualnih metafora i neverbalne komunikacije u javnim nastupima njemačkih i hrvatskih političara

Nikolina Borčić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola