disertacija
Primjena reaktivnih strategija u kriznom komuniciranju hrvatskih tvrtki

Damir Jugo (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola