disertacija
Analiza kulturne i javne djelatnosti u kurikulumima osnovnoškolskih knjižnica Slavonije i Baranje

Irena Bando (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola