disertacija
Hrvatsko ratno pismo, kultura i nacija

Vlatka Kalafatić (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola