disertacija
Arhivska glazbena građa Vukovarskog franjevačkog samostana

Brankica Ban (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola