disertacija
Uloga i značaj korporativne podrške u financiranju kazališta u Republici Hrvatskoj

Marija Šain (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola