disertacija
SINTEZA, KARAKTERIZACIJA I SAMOUDRUŽIVANJE MALIH PEPTIDNIH GELATORA TEMELJENIH NA PROTEINU AMILOID-β

Tihomir Pospišil (2017)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju