disertacija
SPOLNE I DOBNE RAZLIKE U EKSPRESIJI GLIKOPROTEINA P (P-gp) U BUBREZIMA, JETRI I PROBAVNOM TRAKTU ŠTAKORA

Jana Ivković (2015)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju