disertacija
EKSPRESIJSKI PROFIL AMH, AMHR2, FSHR I AR GENA HUMANIH STANICA KUMULUSA U PREDVIĐANJU FERTILIZACIJSKOG POTENCIJALA JAJNE STANICE

Sanja Dević Pavlić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Odjel za biotehnologiju