disertacija
Prednosti primjene abrazivnog predtretmana u procesu sušenja šljive

Tvrtko Jelačić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet