disertacija
Primjena pektolitičkih enzima i selekcioniranih sojeva kvasaca radi poboljšanja kakvoće vina od kupina

Antonija Tomić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet