disertacija
Procjena varijabilnosti hrvatskih oplemenjivačkih populacija crvene djeteline razvijenih u uvjetima abiotskog stresa

Jurica Primorac (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet