disertacija
Ukrasna vrijednost, urod i kakvoća sjemena vrsta Nigella damascena L. i Nigella sativa L. u različitim uvjetima uzgoja

Dijana Horvat (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet