disertacija
Utjecaj reakcije tla na dinamiku kalija u lišću vinove loze i mineralni sastav mošta

Vesna Jurkić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet