disertacija
Izrada i testiranje modela za ocjenjivanje održivog ruralnog razvoja primjenom višekriterijske analize

Mateja Jež Rogelj (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet