disertacija
Bioraznolikost i simbiozna učinkovitost prirodnih populacija rizobija koje noduliraju grah (Phaseolus vulgaris L.)

Ivana Rajnović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet