No public access
doctoral thesis
Marketinški pristup valorizacije kulturne baštine u funkciji razvoja turizma

Tatjana Gredičak (2010)
University of Rijeka
Faculty of Economics