No public access
doctoral thesis
Komparativno ispitivanje oralnog morbiditeta kao indikatora zdravstvenog stanja i korištenje stomatološke zaštite

Juraj Hraste (1978)
University of Rijeka
Faculty of Medicine