doctoral thesis
Povezanost fizikalnih i kemijskih pokazatelja kakvoće vode s pojavom bakterija Legionella spp. u sustavima opskrbe toplom vodom

Anita Rakić (2014)
University of Split
Faculty of Chemistry and Technology
Library