doctoral thesis
POVEZANOST FIZIKALNIH I KEMIJSKIH POKAZATELJA KAKVOĆE VODE S POJAVOM BAKTERIJA RODA Legionella spp. U SUSTAVIMA OPSKRBE TOPLOM VODOM

Anita Rakić (2014)
University of Split
Faculty of Chemistry and Technology
Library