supplement
GPU raytracer (za HIP 2)
GPU raytracer implementiran koristeći AMD-ov ROCm framework. Ova verzija je prilagođena za hipcc verzije 2.*

Raguzin, Mauro
Islandora Bookmark - Please login to use this feature