doctoral thesis
Development of organisational performance measurement methodology using metamodeling

Martina Tomičić Furjan (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
Metadata
TitleRazvoj metodike mjerenja organizacijske učinkovitosti uporabom metamodeliranja
AuthorMartina Tomičić Furjan
Mentor(s)Željko Dobrović
Abstract
Razvoj modela mjerenja organizacijske učinkovitosti i njemu pripadajućeg sustava za mjerenje je proces obuhvaćen kontinuumom strateškog upravljanja razvoja neke organizacije. Svaki model je, kao i svaka organizacija, jedinstven i specifičan, međutim moguće je definirati smjernice i korake u postupku u obliku metodike, koju organizacije mogu primijeniti, kako bi razvojni proces bio jednostavniji i uspješniji. U ovom radu je razvijena metodika mjerenja organizacijske učinkovitosti kroz mjerenje ostvarenja strateških ciljeva, koristeći metodu uravnoteženih bodovnih tablica (engl. Balanced ScoreCard, skraćeno BSC). Metodika je razvijena uporabom metamodela procesa provedbe mjerenja kao dijela kontinuuma strateškog upravljanja te izradom metamodela podataka za razvoj jedinstvene baze podataka koja bi služila za potporu provedbi mjerenja. Mjerenje organizacijske učinkovitosti ostvarenja strateških ciljeva omogućava točniji uvid u stupanj realizacije razvoja ciljeva neke organizacije, u odnosu na dosadašnji način praćenja. Pomoću razvijene metodike mjerenja organizacijske učinkovitosti moguće je upravljati procesom rasta i razvoja neke organizacije. Model omogućuje kontinuiranu i pravodobnu analizu uspješnosti postojećih napora u razvoju, kao i metodološko poboljšanje upravljanja budućim razvojem.
Keywordsmeasuring organizational performance process metamodeling data metamodeling
Parallel title (English)Development of organisational performance measurement methodology using metamodeling
Committee MembersDragutin Kermek (committee chairperson)
Željko Dobrović (committee member)
Vesna Bosilj Vukšić (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
PlaceVaraždin
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Information and Communication Sciences
Information Systems and Information Science
UDK005
GENERALLY
Management
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePostgraduate doctoral study in Information Science
Academic title abbreviationdr.sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2016-02-09
Parallel abstract (English)
The development of an organizational performance measurement model and its corresponding measurement system is a process covered by the continuum of strategic planning of an organization. Each model is, like any organization, uniqueand specific, but it is possible to define procedural guidelines and steps in form of a methodology, which organizations can apply in order to make the development process easier and more successful.This work presents the development of a methodology for measuring organizational performance through accomplishing strategic goals, using the Balanced ScoreCard method. The methodology includes the use of process metamodeling for performance measurement as a part of the Strategic planning continuum as well as the use of data metamodeling for developing a unique database for supporting measurement. It is open for further research and upgrade, and for application to manage the development of an organization. Measuring organizational effectiveness in achieving the strategic objectives allows more accurate insight into the degree of development realization of an organization, compared to the current way of monitoring. Implementation of the suggested methodology for measuring organizational performance enables more efficient processes of managing growth and development of an organization. The model allows the analysis of the effectiveness of existing efforts in development as well as a methodological improvement of management for future development.
Parallel keywords (Croatian)mjerenje organizacijske učinkovitosti metamodeliranje procesa metamodeliranje podataka
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:211:395205
CommitterLjiljana Hajdin