doctoral thesis
Anthroponymy of Kaštela

Antonia Luketin-Alfirević (2015)
Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Metadata
TitleAntroponimija Kaštela
AuthorAntonia Luketin-Alfirević
Mentor(s)Marina Marasović Alujević
Abstract
Područje današnjeg grada Kaštela predstavlja kolijevku hrvatske povijesti izraslu na antičkoj i ranokršćanskoj baštini, a potvrdu te činjenice nalazimo u kaštelanskoj povijesnoj onomastici. U ovome se radu na temelju arhivskoga istraživanja opisuje i analizira povijesna antroponimija Kaštela, pa je tako korpus na kojem je istraživanje temeljeno prikupljen iz arhivskih izvora i to prvenstveno iz matičnih knjiga, ali i iz nekih objavljenih radova. Uvodni dio sadrži povijesno-geografske značajke kaštelanskoga područja te kratak opis karakteristika kaštelanskih govora nakon čega slijedi i opis izvora iz kojih je građa ekscerpirana te analiza grafijskih uzusa u arhivskim izvorima pisanim na talijanskom jeziku. U poglavljima koja slijede analiziraju se imena prve, druge i treće determinacije. Antroponimijska građa, to jest imena svih triju determinacija, klasificiraju se na tvorbenoj i semantičkoj razini, a pri opisu korpusa u obzir su uzeti i aloglotski i dijalektalni elementi kao rezultat višestoljetnih hrvatsko-romanskih etnojezičnih prožimanja na ovim prostorima. Aloglotski i dijalektalni elementi posebice su izraženi u korpusu nadimaka, što je i bilo očekivano s obzirom na činjenicu da je ova antroponimijska kategorija, zbog velikog broja nadimaka nastalih procesom onimizacije apelativa, najbliža općem leksiku. Ime se definira kao sociolingvistički znak, pretpostavljajući da antroponimi osim što odražavaju obilježja jezika, a posebice lokalnog narječja, odražavaju i obilježja društveno-povijesnog konteksta. Stoga su pri obradi antroponima u obzir uzeti i izvanjezični čimbenici koji su utjecali na njihov izbor, distribuciju i frekventnost u pojedinom vremenskom razdoblju, a koji između ostalog omogućuju analizu funkcije imena u jeziku. Nadalje, temeljem usporedbe prezimenskih likova potvrđenih u arhivskim izvorima od 16. do 18. stoljeća i detaljne tvorbeno-motivacijske analize kaštelanskog prezimenskog fonda 19. stoljeća ustanovljen je korpus kaštelanskih prezimena, to jest prezimena zapis kojih seže najmanje 150 godina u prošlost, a koja su i danas zabilježena u kaštelanskom prezimenskom fondu. Na taj su način postavljeni temelji budućim istraživanjima kaštelanskog antroponimikona sa svrhom utvrđivanja razlika nastalih uslijed migracija i intenzivnog naseljavanja kaštelanskog područja u posljednjih nekoliko desetljeća. Naposlijetku, potvrđeno je da kaštelanska antroponimija unutar hrvatske antroponimije predstavlja osobitosti i to u svome prezimenskom fondu kojeg odlikuje prvotna posesivna tvorba na -ov/-ev i -in.
KeywordsKaštela historical anthroponymy surnames of Kaštela
Parallel title (English)Anthroponymy of Kaštela
Committee MembersJoško Božanić (committee chairperson)
GranterSveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Interdisciplinary Humanistic Studies
UDK811.163.42
LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE
Croatian language
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePostgraduate doctoral studies in humanities
Academic title abbreviationdr. sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2015-06-24
Parallel abstract (English)
This thesis deals with the description and analysis of the historical anthroponymy of the city of Kaštela on the basis of the corpus excerpted from archival resources (birth registers, anagraphs, land registers), but also from several published sources. In the introductory part, along with the geographical and historical details about seven Kaštela, which today form the city of Kaštela, socio-historical and linguistic context is provided as well. The collected corpus is analysed and classified on all linguistic levels. Also, due to the fact that all archival sources are written in Italian, one chapter of this thesis is devoted to the description and explanation of all the encountered graphemic adaptations of Croatian anthroponyms to the Italian graphemic and phonemic system. Since name is defined as sociolinguistic sign, extralinguistic factors which can potentially influence the choice and frequency of a certain name in different periods are also considered. This research aims to describe linguistic particularities of the anthroponymy of Kaštela and to describe relations between the population structure, socio-historical context and the composition and number of the names in the community.
Parallel keywords (Croatian)Kaštela povijesna antroponimija kaštelanska prezimena
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:172:535651
CommitterRomana Jadrijević