No public access
doctoral thesis
Effects of (mis)alignment between organizational, supervisory and peer justice climate

Ana Jakopec (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Metadata
TitleUčinci (ne)usklađenosti klima pravednosti organizacije, rukovoditelja i suradnika
AuthorAna Jakopec
Mentor(s)Zoran Sušanj
Abstract
Cilj je ovoga rada provjeriti zajedničke učinke klima pravednosti organizacije, rukovoditelja i suradnika na zajedničke reakcije članova tima usmjerene na organizaciju (povjerenje tima u organizaciju i odgovorno organizacijsko ponašanje tima prema organizaciji), rukovoditelja (povjerenje tima u rukovoditelja i odgovorno organizacijsko ponašanje tima prema rukovoditelju) i suradnike (radna angažiranost tima te odgovorno organizacijsko ponašanje tima prema suradnicima). Podaci prikupljeni na uzorku od 196 timova zaposlenih u organizacijama različitih djelatnosti obrađeni su polinomnom regresijskom analizom kombiniranom s metodom odzivnih površina uz kontrolu obilježja timova. Dobiveni rezultati upućuju na važnost usklađenosti izvora klime pravednosti u organizacijskom kontekstu za predviđanje svih mjerenih ishoda. Povjerenje tima u rukovoditelja i organizaciju, radna angažiranost tima i odgovorno organizacijsko ponašanje tima usmjereno na sve tri mete osnaženi su skupnim doživljajem tima o pravednosti njihove organizacije, rukovoditelja i suradnika u kombinaciji. S povećanjem stupnja neusklađenosti izvora pravednosti mjereni ishodi u pravilu ne opadaju: zajedničke su reakcije uglavnom na vrlo visokoj razini dokle god tim barem jedan izvor doživljava u potpunosti pravednim. Iako su za predviđanje svih ishoda važni svi izvori klime pravednosti u organizacijskom kontekstu, najveću važnost za predviđanje ishoda usmjerenih na suradnike ima klima pravednosti suradnika, za ishode usmjerene na rukovoditelja najvažnija je klima pravednosti rukovoditelja, dok su za predviđanje ishoda usmjerenih na organizaciju podjednako važna sva tri izvora klime pravednosti. Demografska obilježja timova nemaju značajnije učinke na prikazane odnose, jedino se povećanjem prosječne dobi ili staža tima u organizaciji povećava i snaga zajedničkih učinaka klima pravednosti pojedinih izvora na određene ishode, a ujedno i raste važnost klime pravednosti rukovoditelja i organizacije. Moguće je da su dobiveni rezultati dijelom i pod utjecajem šireg društvenog konteksta. U radu se raspravlja o teorijskim doprinosima pristupu sukladnosti u organizacijskom kontekstu i modelu sličnosti izvora i mete u društvenoj razmjeni, kao i o praktičnim implikacijama dobivenih rezultata za razvoj upravljanja ljudskim potencijalima u organizacijama.
Keywordsjustice climate (mis)alignment organizational justice climate supervisory justice climate peer justice climate group-level outcomes
Parallel title (English)Effects of (mis)alignment between organizational, supervisory and peer justice climate
Committee MembersNada Krapić (committee chairperson)
Darja Maslić-Seršić (committee member)
Barbara Kalebić-Maglica (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Psychology
UDK159.9
PHILOSOPHY. PSYCHOLOGY
Psychology
005
GENERALLY
Management
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePostgraduate Doctoral Studies in Psychology
Academic title abbreviationdr. sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2015-06-15
Parallel abstract (English)
This study aimed to verify the interactive effects of organizational, supervisory and peer justice climates on team-members' joint reactions targeting organization (teams’ trust in organization and organizational citizenship behavior towards organization), supervisor (teams' trust in supervisor and organizational citizenship behavior towards supervisor) and peers (teams’ work engagement and organizational citizenship behavior towards peers). The data collected from 196 work teams were analyzed by using polynomial regression analysis combined with response surface methodology, while controlling the effects of teams’ characteristics. The results indicate the importance of the congruence between justice climates in the organizational context for predicting measured team level outcomes. Teams' trust in supervisor and organization, team's work engagement and teams' organizational citizenship behaviors targeting organization, supervisor and peers were strengthened with organizational, supervisory and peer justice climates in combination. Joint teams’ reactions were generally at the high level, when at least one source of justice was perceived as fair, even when the other source was simultaneously perceived as unfair. Although all sources of justice climates in organizational context are important for the prediction of all the outcomes, the crucial source of justice climate for predicting peers-oriented outcomes were peers. Supervisor was the most relevant source of justice climate for predicting supervisory-oriented outcomes. For predicting organization-oriented outcomes, all sources of justice climates matter equally. Although teams’ demographic characteristics do not have strong effects on the observed relationships, by increasing the average teams’ age and average teams' organizational tenure, increases the strength of joint effects of certain sources of justice climates to specific outcomes. Additionally, there is a growing importance of supervisory and organizational justice climates for predicting the outcomes targeting these specific justice sources. The results might depend upon the broader social context of our area. The theoretical contributions to the theory of congruence in organizational research and to the target-similarity model in the social exchange theory, as well as the practical implications of the results for the development of human resource management in organizations are discussed.
Parallel keywords (Croatian)(ne)usklađenost klima pravednosti klima pravednosti organizacije klima pravednosti rukovoditelja klima pravednosti suradnika zajedničke reakcije članova tima
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionNo public access
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:770979
CommitterAleksandra Moslavac