doctoral thesis
"Energy-Based Power Systems Stabilizer for Sychrorous Generator"

Vedrana Jerković Štil (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Zavod za elektrostrojarstvo
Katedra za električne strojeve i energetsku elektroniku
Metadata
TitleSTABILIZATOR ELEKTROMEHANIČKIH NJIHANJA SINKRONOG GENERATORA ZASNOVAN NA ENERGETSKIM FUNKCIJAMA
AuthorVedrana Jerković Štil
Mentor(s)Muharem Mehmedović
Abstract
U doktorskoj disertaciji izvršena je sinteza nelinearnog IDA stabilizatora elektromehaničkih njihanja koji ujedinjuje automatski regulator napona i stabilizator elektromehaničkih njihanja. Polazište za izgradnju nelinearnog IDA stabilizatora elektromehaničkih njihanja je nelinearni model sinkronog generatora s istaknutim polovima trećeg reda čiji je izvod detaljno analiziran. Za sintezu IDA stabilizatora povoljno je matematički model sinkronog generatora zapisati PCH obliku. Osim poznatog postupka sinteze IDA regulatora, koji daje algoritam stabilizatora elektromehaničkih njihanja, implementirana je povratna veza po armaturnom naponu generatora, čime je ostvarena funkcionalnost automatskog regulatora napona. Nakon sinteze IDA stabilizatora dokazana je asiptotska stabilnost sustava koji se sastoji od sinkronog generatora s istaknutim polovima spojenog na električnu mreţu. Simulacije rada sustava s implementiranim IDA stabilizatorom elektromehaničkih njihanja načinjene su u programskom paketu Matlab. Za ispitivanje je korišten model sinkronog generatora s istaknutim polovima sedmog reda, a moguće je ispitati odziv sustava u slučaju promjene referentne veličine napona generatora, zatim u slučaju promjene mehaničke snage na osovini generatora te kratki spoj na generatorskoj sabirnici. Simulacijskim ispitivanjima je dokazano da je uspješno realizirano slijeĎenje referentne vrijednosti napona generatora. Ispitivanjem kvalitete regulacije sustava u slučaju velikog poremećaja u smislu kratkog spoja na sabirnici generatora te u slučaju promjene radne točke generatora dokazana je robusnost dobivenog upravljačkog algoritma. Usporedbom kvalitete regulacije IDA stabilizatora i klasičnih linearnih regulatora utvrĎeno je da klasični linearni regulatori pokazuju bolju kvalitetu regulacije u slučaju malih poremećaja. U slučaju pojave velikih poremećaja IDA stabilizator daje bolju kvalitetu regulacije u odnosu na klasične linearne regulatore. TakoĎer je dokazana stabilnost sustava s implementiranim upravljačkim algoritmom u kapacitivnom reţimu rada.
KeywordsIDA stabilizer regulator synchronous generator
Parallel title (English)"Energy-Based Power Systems Stabilizer for Sychrorous Generator"
Committee MembersRobert Cupec (committee chairperson)
Damir Sumina (committee member)
Lajos Jozsa (committee member)
Tomislav Rudec (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek
Lower level organizational unitsZavod za elektrostrojarstvo
Katedra za električne strojeve i energetsku elektroniku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Electrical Engineering
Power Engineering
UDK621.3
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Electrical engineering
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePostgraduate doctoral study programme; branch Power Engineering and Communications, branch Informatics
Study specializationbranch Power Engineering and Communications
Academic title abbreviationdr.sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2014-06-16
Promoted date2015-03-28
Parallel abstract (English)
In this doctoral thesis synthesis of nonlinear IDA power system stabilizer is made. IDA stabilizer also includes functionality of automatic voltage regulator. The basis for nonlinear IDA power system stabilizer constructing is salient pole synchronous generator nonlinear model of third order, synthesis of which is analyzed in detail. For IDA stabilizer synthesis it is convenient to represent synchronous generator mathematical model as PCH system. Apart from known procedure of IDA regulator synthesis that gives power system stabilizer algorithm, generator voltage feedback is also implemented and functionality of automatic voltage regulator is achieved. After IDA stabilizer synthesis, asymptotical stability of system which consists of salient pole synchronous generator connected to electrical power system is proven. Simulations of system with implemented IDA power system stabilizer are made in Matlab software. In simulations salient pole synchronous generator seventh order model is used for IDA stabilizer testing. Simulation model gives possibility of testing generator voltage reference value change, generator mechanical power change and occurrence of short circuit on generator bus voltage. Simulation results prove that generator voltage reference value tracking is successfully realized. Control algorithm robustness is proven by regulation quality testing in case of large disturbance, such as short circuit on generator bus and generator operating point change. Regulation quality comparison for IDA stabilizer and classical linear regulators show that linear regulators have better regulation quality in case of small disturbances. In case of large disturbances IDA stabilizer gives better regulation quality comparing to classical linear regulators. Stability of system with implemented IDA stabilizer in generator capacitive operating mode is also proven.
Parallel keywords (Croatian)IDA stabilizator regulator sinkroni generator
Extent149
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:969153
CommitterAnka Ovničević