doctoral thesis
Utjecaj percipirane kvalitete usluge na lojalnost kupaca na tržištu maloprodaje

Sandra Jelčić (2014)
University of Split
Faculty of economics Split