doctoral thesis
Utjecaj uključivanja privatnog sektora na učinkovitost i djelotvornost pružanja zdravstvenih usluga

Lana Kordić (2013)
University of Split
Faculty of economics Split