doctoral thesis
The role and impact of institutional investors on the capital markets development for the several transition countries and the Republic of Croatia

Bojana Olgić Draženović (2012)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
Metadata
TitleUloga i utjecaj institucionalnih investitora na razvoj tržišta kapitala odabranih tranzicijskih zemalja i Republike Hrvatske
AuthorBojana Olgić Draženović
Mentor(s)Zdenko Prohaska
Abstract
Razvijen i efikasan financijski sustav predstavlja ključnu komponentu u svakoj nacionalnoj ekonomiji. Financijski sustav sastavljen je od financijskih institucija, financijskih tržišta i različitih pravila za upravljanje operacijama na financijskim tržištima i institucijama te vezama među njima. Financijske institucije usmjeravaju štednju suficitarnih ekonomskih jedinica i alociraju ih efikasno unutar financijskih tržišta. Posljednjih desetljeća dominantna pozicija banaka je ugrožena rastućom važnosti nebankovnih financijskih institucija, prije svega mirovinskih fondova, osiguravajućih društava i investicijskih fondova. Njihova veličina uravnotežuje tržište te promovira konkurentnost i efikasnost u financijskom sustavu. Osim toga, institucionalni investitori potiču inoviranje financijskih tehnika, unaprjeđuju tržište kapitala, jačaju transparentnost, informacijsku otvorenost i korporativno upravljanje. Institucionalni investitori ubrzano jačaju svoju ulogu na globalnim financijskim tržištima, uključujući tranzicijske ekonomije. Značaj institucionalnih investitora u tranzicijskim zemljama dodatno je naglašen s obzirom na njihova nerazvijena financijska tržišta te značajan prostor za budući rast. Stoga se činilo opravdanim istražiti financijska tržišta i institucionalne investitore u odabranim europskim tranzicijskim zemljama, uključujući i Republiku Hrvatsku. U navedenom istraživanju postavljena je i dokazana temeljna znanstvena hipoteza koja ističe mogućnost mjerenja utjecaja institucionalnih investitora na tržište kapitala u uvjetima nerazvijenih i uskih financijskih tržišta u tranzicijskim zemljama. Štoviše, definiranjem i primjenom određenih državnih i tržišnih mjera moguće je unaprijediti tranzicijska tržišta kapitala: mirovinska reforma i uvođenje mirovinskog sustava kapitalizirane štednje, proces kuponske privatizacije, izdavanje državnih obveznica na domaćem tržištu, jačanje supervizorskih struktura, promoviranje tržišta kapitala u javnosti kao efikasnog sredstva za prikupljanje kapitala te promoviranje prednosti institucionalizirane štednje. Cilj disertacije je ukazati na potencijalne prednosti u interaktivnom procesu unapređenja tržišta kapitala i institucionalnih investitora u tranzicijskim zemljama.
Keywordsfinancial markets financial institutions capital markets institutional investors transition countries pension reform privatization Croatia
Parallel title (English)The role and impact of institutional investors on the capital markets development for the several transition countries and the Republic of Croatia
Committee MembersAntun Jurman (committee chairperson)
Zdenko Prohaska (committee member)
Vlado Leko (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
UDK336
SOCIAL SCIENCES
Finance. Banking. Money
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmeEconomics and Business Economics
Academic title abbreviationdr.sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2012-06-06
Parallel abstract (English)
A developed and efficient financial system is a crucial component of a national economy. A national financial system is composed of institutions, markets and regulators governing financial market operations and a network of linkages between them. Financial institutions channel the savings of the economies surplus units and allocate it efficiently through financial markets. Over recent decades the dominant position of banks is challenged by the growing importance of non-banking institutions: pension funds, insurance companies and investment funds. Their influence on the depth and width of the financial market promotes competition and efficiency of the financial system. Additional benefits are: incentives for financial innovation, modernisation of capital markets, enhancement of transparency and information disclosure, and the strengthening of corporate governance. Institutional investors are increasingly becoming more important participants in global financial markets, including emerging market economies. The significance of institutional investors in transition countries is even greater in relation to the underdeveloped local capital markets and in the light of their considerable growth potential. Therefore, it seemed reasonable to investigate the financial markets and institutional investors in selected European transition countries, including Croatia. The research has set and confirmed the fundamental scientific hypothesis that it is possible to measure the influence of institutional investors on the capital markets in the conditions of shallow and underdeveloped financial market such as found in the researched transition countries. In addition, there are some market and government measures which may be applied in order to ensure a more developed and efficient capital markets such as: pension reforms, strengthening of the equity pension funds and the position of institutional investors, voucher privatization, issuing of governmental bonds in domestic capital markets, strengthening of supervisory structures, and promoting the capital market as a means of collecting capital. The main goal of the dissertation is to address the potential benefits from the process of interaction between institutional investors and securities markets in Croatia and in other transition countries.
Parallel keywords (Croatian)financijska tržišta financijske institucije tržišta kapitala institucionalni investitori tranzicijske zemlje mirovinska reforma privatizacija Hrvatska
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:510939
CommitterVesna Knez